مانی Cover Image
User Image
Drag to reposition cover
مانی Profile Picture
16 days ago - Translate

خلاصه بازی امروز به روایت تصویر

image
Please log in to like,wonder,share and comment !
2 months ago - Translate

در این زمانه بی هیاهوی لال پرست
خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست
چگونه شرح دهم، لحظه لحظه خود را
برای این همه ناباور خیال پرست
به شب نشینی خرچنگ های مردابی
چگونه رقص کند ماهی زلال پرست
رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند
به پای هرزه علف های باغ کال پرست
رسیده ام به کمالی که جز اناالحق نیست
کمال دار را برای من کمال پرست
هنوزم زنده ام و زنده بودنم خاریست
به تنگ چشمی نامردم زوال پرست
حبیب روحش شاد

image
Please log in to like,wonder,share and comment !
2 months ago - Translate

انسانها،تو یک ثانیه قلبشون میشکنه...
تو یک ثانیه،قلب دیگران رو میشکنن...
تو یک ثانیه ،خوشحال میشن...
تو یک ثانیه ،دیگران رو خوشحال میکنن...

تو یک ثانیه ،ناراحت میشن...
تو یک ثانیه ،دیگران رو ناراحت میکنن...
تو یک ثانیه به دنیا میانو
تو یک ثانیه از دنیا میرن!!!

ووو...

امادر این میان یک ثانیه ای،
هیچ وقت قدر هم دیگه رو نمیدونن!!!

Please log in to like,wonder,share and comment !